29e editie 1 Augustus 2020 afgelast

De regering heeft in samenspraak met het RIVM besloten om alle grote evenementen tot 1 september 2020 te verbieden. Dat betekent helaas ook dat de halve marathon en de 10 KM van Lauwersoog – Ulrum, die op zaterdag 1 augustus gepland stond, niet kan doorgaan. Wij zijn teleurgesteld maar begrijpen de maatregelen. Hoe beter we ons allen houden aan de maatregelen hoe sneller we dit nare virus onder controle krijgen. Tot volgend jaar en #staysafe.

Update Corona virus (COVID-19)

Dit jaar zou de 30e editie plaats moeten vinden van de Halve marathon tussen Lauwersoog en Ulrum. Maar omdat de 29e editie vorig jaar niet door heeft kunnen gaan wegens de hoge temperaturen, hoopten we dit jaar de 29e editie wel door te laten gaan.
Echter, wordt het ook dit jaar wel erg spannend… Gooit de Corona crisis roet in het eten? Momenteel zijn we als organisatie bezig met alle voorbereidingen, zodat we hopelijk ook dit jaar, als het verantwoord is weer een mooie editie kunnen neerzetten.

De situatie rondom Covid-19 verandert met de dag en wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten conform de richtlijnen van het RIVM. Naarmate de datum dichterbij zal komen zullen wij regelmatig informatie inwinnen bij verschillende instanties zoals het RIVM, de Veiligheidsregio, de gemeente, de GHOR, de GGD en we zullen kijken naar andere evenementen. Wij als organisatie voelen ons verantwoordelijk voor de deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en inwoners.
Wij hebben er daarom voor gekozen om de inschrijving tot 28 april 2020 uit te stellen.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en indien er nieuwe updates zijn, informeren wij u op onze Social Media kanalen en op de website.

Sportieve groet,

Organisatie Halve Marathon Lauwersoog – Ulrum

Afgelasting 29e editie

Beste lopers en vrijwilligers!

Met pijn in ons hart maar met ons verstand voorop heeft het bestuur van de halve marathon Lauwersoog-Ulrum na het inwinnen van diverse onafhankelijke adviesbronnen besloten om de 29e editie van aankomende zaterdag de halve marathon en de 10 KM loop af te gelasten. Voor ons als bestuur een zeer moeilijk besluit waarin de veiligheid voor de lopers en de ruim 200 vrijwilligers voorop staat. Op dit moment lijken de temperaturen voor zaterdag te hoog en met nog hogere grondtemperaturen. Deze temperaturen vinden wij een te hoog risico.

Wij hopen u vorig jaar weer te zien.

Sportieve groet,
Het bestuur!

AVG

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting halve marathon NW Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Om u te kunnen inschrijven voor een door de Stichting halve marathon NW Groningen georganiseerd evenement;
– Voor het versturen van informatie en/of uitnodigingen van het evenement;
– Voor het bijhouden van statistieken;
– Administratieve doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting halve marathon NW Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam;
– tussenvoegsel;
– achternaam;
– straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
– geslacht;
– geboortedatum;
– (zakelijk) e-mailadres;
– telefoonnummer(s)

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Uw gegevens zijn bekend bij iwan.nl.
Met deze onderneming is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin betrokken partij verklaart dat de gegevens nooit aan derden zullen worden verstrekt. De deelnemersadministratie gebeurt door vrijwilligers. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Stichting halve marathon NW Groningen verstrekt, buiten de hiervoor genoemde partijen, nooit gegevens aan derden zonder dat daar toestemming voor zal worden gevraagd aan de betreffende deelnemers. Naast deze toestemming zal in voorkomende situaties ook een verwerkersovereenkomst moeten worden afgesloten met hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop is de verstrekking van persoonsgegevens die voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Stichting halve marathon NW Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Van deelnemers wordt voor statistische doeleinden naam, woonplaats, geboortedatum, het e-mail adres en informatie over de loop van de Stichting halve Marathon NW Groningen opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stichting halve marathon NW Groningen
Ulrum
info@halvemarathon.nl

Pacers / Hazen lopen mee!

Op deze 29e editie maken we weer gebruik van pacers/hazen. Pacers lopen vlak en gelijkmatig. Dat zorgt ervoor dat je de snelheid vaak goed vol kunt houden. Een ander voordeel aan meelopen met een pacegroep, is dat lopen in een groep heel motiverend werkt. Het loopt heel prettig om in een clubje bij elkaar te lopen. Niet voor niets lopen professionele marathonlopers ook vaak in groepjes. Je wordt voortgedreven door de groep, je stopt dus minder snel en je blijft op hetzelfde tempo. En je hoeft niet steeds op je horloge te kijken!

Een ander voordeel aan lopen met een haas, is dat het vaak (zeer) ervaren lopers zijn. Ze geven tips en spreken je moed in als je het even niet ziet zitten. Wil je onderweg stoppen bij een drinkpost? Geen nood, pacers zorgen ervoor dat je rustig een bekertje water kunt pakken, zonder al te veel tijd te verliezen. En heb je even dat laatste zetje nodig, om die eindsprint te maken? Pacers zorgen ervoor dat je naar de finish holt.

We hebben vaak verschillende pacers meer info volgt:

Aansluiten bij één van deze pacers kan op Lauwersoog bij afgifte post waardevolle spullen naast de start.

Houdt onze facebook pagina in de gaten voor aanvulling van pacers en de laatste wijzigingen.