NIEUWSBRIEF

Beste Lopers en vrijwilligers,

Let op: De starttijd van de halve marathon is om 14.10 uur.

De starttijd van de 10 km is gewoon om 14.00 uur.

Tot slot willen we uw aandacht nog even voor het volgende, er wordt op dit moment veel aan de weg gewerkt op verschillende plekken. Houd rekening met extra reistijd en plan uw reis goed van te voren zodat u ruim op tijd bent.

Tot volgende week.

Sportieve groet,

Bestuur halve marathon Lauwersoog-Ulrum

Voorinschrijving Gesloten

Vanaf nu is onze voorinschrijving gesloten. U kunt zich op de dag zelf vanaf 11 uur nog inschrijven voor beide afstanden bij Eetcafé Neptunus aan de Noorderstraat 1 te Ulrum.

In ons menu hierboven kunt u alle informatie vinden over onze afstanden en programma van deze dag.

Wij verheugen ons zeer op deze 29e editie en hopen dat het weer een mooie dag mag worden met alle deelnemers en vrijwilligers.

Graag tot 30 juli!

Vrienden van de halve marathon

Zoals we allemaal merken komt de overheid (lees Gemeente) steeds meer op afstand te staan. Dit heeft helaas voor de organisatoren van de verschillende evenementen ook financiële gevolgen. Zo ook voor de Halve Marathon Lauwersoog – Ulrum. Als voorbeeld de wegafzettingen. Deze werden voorheen van de gemeente betrokken. Helaas is dit niet meer mogelijk, dus moet de organisatie opzoek naar duurdere alternatieven. Nog afgezien van de coronaperikelen van de afgelopen jaren ziet de stichting zich geconfronteerd worden met het wegvallen van sponsoren en oplopende kosten.
Dit kunnen we niet laten gebeuren. Eén van de evenementen waarmee Ulrum op de kaart staat is de halve marathon. Als deze wegvalt missen we een evenement wat zijn weerga niet kent hier in het noorden.
We hebben daarom een vriendenclub opgericht: Vrienden van de Halve Marathon.
En het gaat hard. We hebben op dit moment al een aantal toezeggingen (ca 20) variërend met een bedrag van € 100,00 tot € 250,00 maar we zijn er nog niet.
Met het geld ondersteunen we de Halve Marathon zodat dit evenement ook de komende jaren aan Ulrum verbonden blijft.
Omdat we vinden dat de vrienden van de halve marathon ook iets terug mogen verwachten, organiseren we voor de vrienden jaarlijks een feest in het eetcafé van het dorp.
Bent/wordt u niet benaderd dan kunt u zich opgeven bij één van onderstaande personen.
Hans Steigstra: 06 41241083
Albert de Groot: 06 12846646
Roel Venema: 06 13036308
Dus: laat de Halve Marathon niet verdwijnen uit Ulrum en word ook
Vriend van de Halve Marathon.

29e Editie Halve Marathon en de 10 km op 30 Juli 2022

Wij zijn blij dat wij dit jaar op Zaterdag 30 Juli 2022 de 29e editie van onze mooi loop weer mogen en kunnen organiseren. Na 3 jaar geen halve marathon en 10 km loop te hebben gehad. Maar dit jaar gaan we er weer helemaal voor en gaan we deze prachtige loop door Nationaal park Lauwersmeer en omliggende dorpen weer neer zetten. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De voorinschrijvingen gaan binnenkort weer open dus houd onze social media kanalen en website in de gaten.

Wij als organisatie hebben er weer veel zin in en wij hopen jullie ook!

Graag tot ziens op Zaterdag 30 Juli.

29e editie 31 juli 2021 afgelast

ULRUM- De halve marathon Lauwersoog – Ulrum die gepland stond voor zaterdag 31 juli is afgelast. Het bestuur heeft besloten dat het gezien de huidige maatregelen niet mogelijk is om de halve marathon dit jaar door te laten gaan. Het is voor de organisatie te onzeker welke maatregelen er tegen die tijd gehanteerd moeten worden. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om afspraken te maken met verschillende instanties.

Het bestuur betreurt het besluit en verplaatst het evenement naar zaterdag 30 juli 2022. Verplaatsing naar een later moment in 2021 bleek helaas niet mogelijk. We hopen natuurlijk dat we dan een fantastische editie mogen neerzetten.

Sportieve groet,

Het bestuur

Halve Marathon Lauwersoog – Ulrum

29e editie 1 Augustus 2020 afgelast

De regering heeft in samenspraak met het RIVM besloten om alle grote evenementen tot 1 september 2020 te verbieden. Dat betekent helaas ook dat de halve marathon en de 10 KM van Lauwersoog – Ulrum, die op zaterdag 1 augustus gepland stond, niet kan doorgaan. Wij zijn teleurgesteld maar begrijpen de maatregelen. Hoe beter we ons allen houden aan de maatregelen hoe sneller we dit nare virus onder controle krijgen. Tot volgend jaar en #staysafe.

Update Corona virus (COVID-19)

Dit jaar zou de 30e editie plaats moeten vinden van de Halve marathon tussen Lauwersoog en Ulrum. Maar omdat de 29e editie vorig jaar niet door heeft kunnen gaan wegens de hoge temperaturen, hoopten we dit jaar de 29e editie wel door te laten gaan.
Echter, wordt het ook dit jaar wel erg spannend… Gooit de Corona crisis roet in het eten? Momenteel zijn we als organisatie bezig met alle voorbereidingen, zodat we hopelijk ook dit jaar, als het verantwoord is weer een mooie editie kunnen neerzetten.

De situatie rondom Covid-19 verandert met de dag en wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten conform de richtlijnen van het RIVM. Naarmate de datum dichterbij zal komen zullen wij regelmatig informatie inwinnen bij verschillende instanties zoals het RIVM, de Veiligheidsregio, de gemeente, de GHOR, de GGD en we zullen kijken naar andere evenementen. Wij als organisatie voelen ons verantwoordelijk voor de deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en inwoners.
Wij hebben er daarom voor gekozen om de inschrijving tot 28 april 2020 uit te stellen.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en indien er nieuwe updates zijn, informeren wij u op onze Social Media kanalen en op de website.

Sportieve groet,

Organisatie Halve Marathon Lauwersoog – Ulrum

Afgelasting 29e editie

Beste lopers en vrijwilligers!

Met pijn in ons hart maar met ons verstand voorop heeft het bestuur van de halve marathon Lauwersoog-Ulrum na het inwinnen van diverse onafhankelijke adviesbronnen besloten om de 29e editie van aankomende zaterdag de halve marathon en de 10 KM loop af te gelasten. Voor ons als bestuur een zeer moeilijk besluit waarin de veiligheid voor de lopers en de ruim 200 vrijwilligers voorop staat. Op dit moment lijken de temperaturen voor zaterdag te hoog en met nog hogere grondtemperaturen. Deze temperaturen vinden wij een te hoog risico.

Wij hopen u vorig jaar weer te zien.

Sportieve groet,
Het bestuur!

Welkom!

Welkom! Op deze site is van alles te vinden over de Halve Marathon Lauwersoog-Ulrum en er komt regelmatig nieuwe informatie bij. Kijk rond en schrijf je in! We zien je graag op 30 Juli 2022 weer aan de start.

DIT JAAR WEER DE 10 KILOMETER
Deze 29e editie hebben we weer een 10 km afstand erbij. Omdat voor velen een halve marathon niet altijd haalbaar is, hebben wij besloten dat een 10 kilometer afstand een leuke aanvulling zal zijn. De start van de 10 kilometer is om 14.00 uur in Ulrum bij Eetcafé Neptunus, waar ook de inschrijving voor beide afstanden plaats vindt. Inschrijven kan online op deze site of op de dag zelf van 11.00 uur tot 12.45 uur in de feesttent bij Eetcafé Neptunus te Ulrum (Noorderstraat 1). De route van de 10 kilometer start met een ronde door het dorp Ulrum waarna u het dorp uitrent door prachtige landerijen en vervolgens in het pittoreske dorpje Niekerk uit komt. De laatste
kilometers rent u dezelfde route als de halve marathon. U finisht bij Eetcafé Neptunes te Ulrum.

AVG

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting halve marathon NW Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Om u te kunnen inschrijven voor een door de Stichting halve marathon NW Groningen georganiseerd evenement;
– Voor het versturen van informatie en/of uitnodigingen van het evenement;
– Voor het bijhouden van statistieken;
– Administratieve doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting halve marathon NW Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam;
– tussenvoegsel;
– achternaam;
– straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
– geslacht;
– geboortedatum;
– (zakelijk) e-mailadres;
– telefoonnummer(s)

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Uw gegevens zijn bekend bij iwan.nl.
Met deze onderneming is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin betrokken partij verklaart dat de gegevens nooit aan derden zullen worden verstrekt. De deelnemersadministratie gebeurt door vrijwilligers. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Stichting halve marathon NW Groningen verstrekt, buiten de hiervoor genoemde partijen, nooit gegevens aan derden zonder dat daar toestemming voor zal worden gevraagd aan de betreffende deelnemers. Naast deze toestemming zal in voorkomende situaties ook een verwerkersovereenkomst moeten worden afgesloten met hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop is de verstrekking van persoonsgegevens die voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Stichting halve marathon NW Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Van deelnemers wordt voor statistische doeleinden naam, woonplaats, geboortedatum, het e-mail adres en informatie over de loop van de Stichting halve Marathon NW Groningen opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stichting halve marathon NW Groningen
Ulrum
info@halvemarathon.nl