Parcours

PARCOURS

De start vindt plaats op het haventerrein van Lauwersoog, vóór restaurant Schierzicht. Via een schitterende route door en langs de bossen en boorden van het Lauwersmeer arriveren de lopers in Zoutkamp bij de garnalenverwerkingsfabriek van Heiploeg BV. Vervolgens lopen ze door het pittoreske vissersplaatsje Zoutkamp. De laatste 6 kilometer gaan de deelnemers over het oude Groninger land via Niekerk naar Ulrum, waar ze aangemoedigd door muziek en een enthousiast publiek de finish bij café-restaurant Neptunus bereiken. Ze hebben er dan precies 21,1 km op zitten! Precies, want het parcours is opgemeten met de Jones-counter. Elke kilometer wordt door een herkenningsteken duidelijk aangegeven.
Iedereen vanaf 16 jaar kan aan deze loop meedoen. Gekozen kan worden uit deelname aan de wedstrijd (gebruik van ChampionChip verplicht), of de recreatieloop (zonder gebruik van ChampionChip). Op het parcours zijn 8 verzorgingsposten, die door vrijwilligers worden bemand, met water, fruit en sponzen. Daar zijn ook Rode Kruis- en EHBO-medewerkers aanwezig. Verdere medewerking wordt verleend door de regiopolitie, de gemeente De Marne, de brandweer van Zoutkamp en vele sponsors. Meer dan 150 vrijwilligers zijn te vinden bij de inschrijving, de verkeersregeling en de begeleiding van de deelnemers. Het gehele traject van Lauwersoog tot Zoutkamp en van Zoutkamp tot Ulrum zal tijdens de halve marathon voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. Professioneel geluid, communicatie en videoregistratie worden verzorgd vanuit de jurybussen (start en finish). De tijdregistratie wordt ondersteund door Loopcircuit Noord Nederland. .